edleon

Referenties

“Logis levert ons bouwstenen voor een cultuurswitch op school”

Het onderwijs verandert. Innoveren is noodzakelijk om aan te blijven sluiten op de maatschappij. Dat weet ook Leon de Rond, rector van RSG ’t Rijks. Om in te spelen op VO2020 wilde hij opbrengstgericht gaan werken. Ed Hooijschuur van Logis ging samen met de schoolleiding van ’t Rijks aan de slag om deze cultuurswitch in gang te zetten.

Combinatie van traditie en vernieuwing
RSG ’t Rijks kent een lange geschiedenis. Opgericht in 1882 in Bergen op Zoom, is deze middelbare school de oudste van West-Brabant en Zeeland. Met ruim 2700 leerlingen is ’t Rijks bovendien de grootste onderwijsinstelling in Nederland die gevestigd is op één locatie. Juist deze eigenschappen maken de school bijzonder, volgens rector Leon de Rond. “Wij hebben een combinatie van oude traditie en een groot aanbod. Dit biedt iedere leerling een fundament en de mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen.”

Slag maken in sectorakkoord Voortgezet Onderwijs
In VO2020 staat beschreven dat het voortgezet onderwijs, meer dan nu het geval is, moet inspelen op wat maatschappelijk nodig is. Om op tijd te voldoen aan de eisen van dit akkoord nam RSG ’t Rijks Ed Hooijschuur van Logis in de arm. De Rond: “Van oudsher is de onderwijssector vrij conservatief. Dat terwijl het akkoord juist progressief is. Dit vraagt om een andere manier van werken en denken binnen het voortgezet onderwijs. Ik zag al snel dat ons dit alleen niet ging lukken. Daarom heb ik Logis ingeschakeld.”

Cultuurswitch binnen de hele school
“Bij de hervorming van onze school willen we de Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap van Covey waarmaken. Dat betekent onder andere proactief handelen, win-winsituaties creëren en proberen eerst de ander te begrijpen voordat je zelf begrepen wordt. Deze eigenschappen vormen een goede basis om succesvol te ontwikkelen. Een cultuurswitch is echter noodzakelijk: zowel bij de directie als bij de ondersteunende diensten en uiteindelijk bij de leerlingen. Logis heeft ons bouwstenen geleverd om dit in gang te zetten.”

Opbrengstgericht werken
“Het traject begon bij de directie. Ed heeft mij als rector en de conrectoren geleerd wat resultaatgericht werken is. Vervolgens hebben we bekeken wat onze bestaande doelen waren en de taakverdeling van dat moment op papier gezet. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Dit bleek heel onduidelijk: voor sommige taken was iedereen verantwoordelijk, voor andere niemand. Aan de hand van deze uitkomsten hebben we nieuwe KPI’s opgesteld. Daarnaast bleek het organigram heel onlogisch ingedeeld. Samen met Ed hebben we dit logischer ingericht.”

Rationele benadering
“Ed verschaft helderheid. Zijn benadering is sec, rationeel en zakelijk. Dat brengt de boel in beweging. Ed is wars van de vele belangen die spelen op school, een goede eigenschap. Door de kwaliteit duidelijk in beeld te brengen, krijgen wij overzicht over de huidige situatie en de doelen die we willen bereiken. Meetbare doelen maken concreet wanneer we het gewenste resultaat behalen. Heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden helpen ons om ons te richten op groei.”

Veranderingen stap voor stap doorvoeren
“De winst van het traject is een echte cultuurswitch. Het is voor ons een lang traject – we zijn zeker 2 jaar bezig – maar dit biedt ons de kans om veranderingen stap voor stap door te voeren. Eén aspect in de school veranderen is te weinig. Wij zijn lang bezig, maar bereiken zo wel het meest optimale resultaat. Daarnaast vraagt veranderen om veel lef. De helderheid, logica en rationaliteit van Ed werken ondersteunend. Eén van de krachten van Ed is om dingen soms gewoon in de groep te leggen. Door te zwijgen en af te wachten tot de groep reageert, ontstaat er iets nieuws. Daarmee verdergaan levert vaak de beste oplossingen op.”

Oude gewoontes vaarwel zeggen
“Soms is het lastig om te veranderen. Zo vraagt het enorm veel van mensen om hun oude gewoontes vaarwel te zeggen en nieuwe te omarmen. Dat ervoer ik zelf aan den lijve: terwijl ik al een verandering had ondergaan, waren mijn collega’s nog gewend aan mijn oude manier van dingen oplossen. Zelf realiseerde ik me eigenlijk niet hoeveel taken ik voorheen naar mezelf toetrok. Nu zijn conrectoren zelf verantwoordelijk voor het bedenken van oplossingen. Deze manier van werken dragen zij op hun beurt over aan hun medewerkers. Door coachend te werk te gaan, ontstaat een win-winsituatie.”

Eerste resultaten merkbaar
“Opbrengstgericht in plaats van inspanningsgericht werken heeft ons al verschillende verbeteringen gebracht. Zo is er meer helderheid in de werkwijze en is het overleg veel effectiever. Bovendien hebben we een slagvaardige besluitvorming gerealiseerd. Al met al zijn we sinds de start van het traject gevormd tot een professioneler werkende organisatie. Dat terwijl we er nog volop mee bezig zijn. Maar: de eerste resultaten stemmen me zeker tevreden.”