!cid_BA5BD81C-8F99-4F24-8E8B-26CAE70795C6@aliens

Aanpak

Opbrengstgericht werken voor schoolleiders

Opbrengstgericht werken sluit aan bij de inspanningen van scholen en leraren op het gebied van kwaliteitszorg. Vaak specifiek gericht op het niveau van de klas. Opbrengstgericht werken voor schoolleiders gaat verder. Het is dan van belang dat alle geledingen op school opbrengstgericht werken, van bestuur tot leraar. We noemen dat ook wel opbrengstgericht werken vanuit managementperspectief.

Download onze whitepaper “Opbrengstgericht werken voor schoolleiders”

De leerling staat centraal

De belangen van de leerling staan centraal in de professionalisering van opbrengstgericht werken voor schoolleiders. Uitgangspunt zijn de verwachtingen van leerlingen en resultaatafspraken. Het gaat er niet om elkaar af te rekenen, maar om continu te verbeteren. In dit proces ondersteunt Logis schoolleiding en docenten.

Onze aanpak in opbrengstgericht werken

Logis biedt een unieke en in de praktijk bewezen aanpak voor het vanuit managementperspectief ontwikkelen en implementeren van opbrengstgericht werken.  Onze programmatische aanpak zorgt ervoor dat de school nu al voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het sectorakkoord VO2020.

Dit levert de aanpak van Logis u op

  • een resultaatgericht schoolplan, consistent en in samenhang met het sectorakkoord. Het uitgangspunt voor concrete afdelingsplannen
  • een samenhangend geheel van processen, besturing, organisatie en informatie-uitwisseling
  • een cultuur van Opbrengstgericht werken vanuit een duidelijke visie op leren
  • basis voor Excellente school, zowel managerial als operationeel