Opbrengstgericht werken met Logis

"Als professionals in Supply Chain Management (SCM) helpen wij met consultancy, projectmanagement, talentontwikkeling en coaching"

Lees meer

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken sluit aan bij de inspanningen van scholen en leraren op het gebied van kwaliteitszorg. Vaak specifiek gericht op het niveau van de klas.

Lees meer

De leerling staat centraal

De belangen van leerlingen staan centraal in de professionalisering van opbrengstgericht werken voor schoolleiders. Uitgangspunt is de verwachtingen van leerlingen.

Lees meer

Aanpak opbrengstgericht werken

Logis biedt een unieke en in de praktijk bewezen aanpak voor het ontwikkelen en implementeren van opbrengstgericht werken vanuit managementperspectief.

Lees meer

Ontdek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Wij maken vrijblijvend een inventarisatie en bieden u een helder plan van aanpak met resultaatprognose aan.

Maak een Afspraak

Dit levert de aanpak van Logis u op

  • Een resultaatgericht schoolplan, consistent en in samenhang met het sectorakkoord. Het uitgangspunt voor concrete afdelingsplannen.
  • Een samenhangend geheel van processen, besturing, organisaties en informatie-uitwisseling.
  • Een cultuur van Opbrengstgericht werken vanuit een duidelijk visie op leren.
  • Basis voor Excellente school, zowel managerial als operationeel.

"VO2020 vraagt om een nieuwe manier van werken en denken”

““VO2020 vraagt om een andere manier van werken en denken binnen het onderwijs. Om deze cultuurswitch in gang te zetten bij RSG ’t Rijks, hebben wij Logis ingeschakeld. Logis heeft ons bouwstenen geleverd om dit bij zowel het personeel als de leerlingen te realiseren. Zijn rationele en zakelijke benadering brengt de boel in beweging. Hij heeft ons geholpen om meetbare doelen en heldere verantwoordelijkheden te formuleren.”

Leon de Rond, rector van RSG ’t Rijks

Lees meer